Условия за ползване на уебсайта

Тази страница (заедно с документите, посочени в него) ви казва с условията за ползване, на която може да се направи използването на нашия уебсайт www.r8lst.com (нашия сайт), като гост или регистриран потребител. Моля, прочетете тези условия за ползване внимателно, преди да започнете да използвате сайта. Използвайки нашия сайт, вие показвате, че приемате тези условия за ползване и че вие се съгласявате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези условия за ползване, моля се въздържат от използването на нашия сайт.

Информация за нас

www.r8lst.com ние сме тук: hello@r8lst.com

Достъп до нашия сайт

На временно е разрешен достъп до нашия сайт, и ние си запазваме правото да оттегли или измени услуга, предоставяме на нашия сайт без предизвестие (виж по-долу). Ние не носи отговорност, ако поради някаква причина нашия сайт не е достъпна по всяко време или за всеки период.

От време на време ние може да ограничи достъпа до някои части от нашия сайт, или нашите целия сайт, за потребителите, които са се регистрирали при нас.

Ако решите, или вие сте снабдени с идентификационен код на потребител, парола или всяка друга част от информация като част от нашите процедури за сигурност, вие трябва да третира тази информация като поверителна и не трябва да я разкриват на трети лица. Ние имаме правото да забрани всеки потребител идентификационен код или парола, избрана от вас или предоставени от нас, по всяко време, ако по наше мнение не са успели да отговаря на разпоредбите на тези условия за ползване.

Когато използвате нашия сайт, трябва да отговарят на предписанията на нашата политика за приемливо използване (виж по-долу).

Вие сте отговорни за вземане на всички мерки, необходими за да имате достъп до нашия сайт.  Вие сте също така гарантира, че всички лица, които имат достъп до нашия сайт чрез вашата интернет връзка са запознати с тези условия, и че се съобразяват с тях.

Правата върху интелектуалната собственост

Ние сме собственик или на лицензополучателя на всички права върху интелектуалната собственост в нашия сайт а в материал, публикуван на него.  Тези произведения са защитени от законите за авторското право и договори по света.  Всички тези права са запазени.

Можете да отпечатате едно копие и може да изтеглите екстракти, на всякакви страници от нашия сайт за ваша лична справка и може да привлече вниманието на другите в рамките на вашата организация за материали, публикувани на нашия сайт.

Не трябва да модифицирате хартия или цифрови копия на всички материали, имате отпечатан или изтеглен по никакъв начин, и не трябва да използвате никакви илюстрации, снимки, видео или аудио последователности или някоя графика отделно от придружаващия текст.

Нашето положение (и това на всички идентифицирани сътрудници) като авторите на материала на нашия сайт винаги трябва да се признае.

Не трябва да използвате всяка част от материалите на нашия сайт с търговска цел без получаване на лиценз от нас или нашите лицензианти.

Ако отпечатате, копирате или изтегляне на всяка част на нашия сайт в нарушение на тези условия за ползване, правото ви да използвате нашия сайт да се преустанови незабавно и ви трябва, по наш избор, връщане или унищожи всички копия на материалите, които сте направили.

Разчитане на информацията, публикувани

Коментари и други материали, публикувани на нашия сайт не са предназначени да са съвети, на които трябва да бъдат поставени разчитане.  Затова ние не носим всички отговорност и отговорност, произтичаща от разчитане пускат на такива материали от всеки посетител на нашия сайт, или от всеки, който може да бъде информиран за някой от нейното съдържание.

Нашият сайт се променя редовно

Ние се стремим да обновяваме нашия сайт редовно и може да променя съдържанието по всяко време. Ако възникне необходимост, ние може да прекрати достъпа до нашия сайт, или да го затворите за неопределено време. Някой от материалите на нашия сайт може да е остарял по всяко време, и ние сме под няма задължение да актуализира тези материали.

Нашата отговорност

Материалната показани на нашия сайт се предоставя без никакви гаранции, условия или гаранции по отношение на нейната точност. До степента, позволена от закона, ние, други членове на нашата група от фирми или трети лица, свързани към нас с настоящото изрично изключва:

 1. Всички условия, гаранции и други условия, които в противен случай може да се подразбира от Устава, общото право или правото на собствения капитал.
 2. Всякаква отговорност за преки, непреки или последващи загуби или щети, понесени от всеки потребител във връзка с нашия сайт или във връзка с употребата, невъзможността за употреба или резултатите от използването на нашия сайт, сайтовете, свързани с него, както и всички материали, публикувани на него, включително, без ограничение всяка отговорност за:
 3. загуба на приходи или доходи;
 4. загуба на работа;
 5. загуба на печалби или договори;
 6. загуби на очаквани спестявания;
 7. загуба на данни;
 8. загуба на репутация;
 9. губи управление или служба време; и
 10. за всякакви други загуби или вреди от всякакъв вид, произтичащи и дали причинени от закононарушения (включително небрежност), нарушение на договор или по друг начин, дори ако предвидим, при условие че това условие не възпрепятства искове за загуба на или повреда на вашите вещи или всякакви други искове за преки финансови загуби, които не са изключени от нито една от категориите, посочени по-горе.

Това не засяга нашата отговорност за смърт или телесна повреда, произтичащи от нашата небрежност, нито нашата отговорност за измамно деклариране или неверни данни относно основен въпрос, нито друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена по приложимото право.

Информация за вас и вашите посещения в нашия сайт

Ние обработваме информация за вас в съответствие с нашата политика за поверителност. Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с обработката и Вие гарантирате, че всички данни, предоставени от вас, е точна.

Качване на материали на нашия сайт

Винаги, когато можете да използвате на функция, която ви позволява да покажете материал за нашия сайт, или да направите контакт с други потребители на нашия сайт, вие трябва да отговарят на стандартите съдържание в нашата политика за приемливо използване. Вие гарантирате, че всяко такова участие е в съответствие с тези стандарти, и да ни обезщетите за всяко нарушение на тази гаранция.

Всеки материал, който показва на нашия сайт ще се считат за неконфиденциални и нелични, и ние имаме право да използвате, копирате, разпространявате и разкриват на трети лица на такъв материал за всякакви цели. Ние също имаме правото да разкрие вашата самоличност на всяко трето лице, което твърди, че всякакви материали, публикувани или качени от вас на нашия сайт е нарушение на техните права на интелектуална собственост, или на правото им на личен живот.

Не носим отговорност, или задължение на трета страна, за съдържанието или точността на материалите публикувани от вас или всеки друг потребител на нашия сайт.

Ние имаме право да премахне всеки материал или осчетоводяване, правите на нашия сайт, ако, по наше мнение, такъв материал не отговаря на стандартите за съдържанието в нашата политика за приемливо използване.

Вируси, хакерски и други престъпления

Вие не трябва да използват нашия сайт чрез съзнателно въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, бомби логика или друг материал, който е вреден или технологично вредни. Вие не трябва да се опитват да получат неразрешен достъп до нашия сайт, сървър, на който нашия сайт се съхранява или всеки сървър, компютър или база данни, свързани с нашия сайт. Не трябва да атака нашия сайт чрез атака за отказ на услуга или разпределям отказ-от услуга атака.

От неспазване на тази разпоредба, ще извърши престъпление съгласно закон за злоупотреба компютъра от 1990 г.. Ние ще докладва всяко такова нарушение на съответните наказателни органи и ние ще си сътрудничат с тези органи чрез разкриването на вашата самоличност пред тях. В случай на такова нарушение правото ви да използвате нашия сайт ще прекрати незабавно.

Ние няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от разпределени отричане на услугата атака, вируси или други технологично вредни материали, които могат да заразят, вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг материал изрична собственост поради използването на нашия сайт или да си изтеглите от всякакви материали, публикувани на него, или на всеки сайт, свързани с нея.

Свързване към нашите сайт

Вие може да свържете с нашата начална страница, при условие че ти го направи по начин, който е справедлив и законен и не вреди на нашата репутация или се възползват от него, но не трябва да се установи връзка по такъв начин, че да предполагат всяка форма на сдружение, одобрение или потвърждение от наша страна, където няма такъв.

Нашият сайт не трябва да бъдат формулирани на всеки друг сайт. Ние си запазваме правото да оттегли свързване разрешение без предизвестие. Сайтът, от който се свързвате трябва да съответстват във всички отношения съдържание стандарти, установени в нашата политика за приемливо използване.

Ако желаете да направите всяко използване на материали на нашия сайт освен, че изложените по-горе, моля адрес вашата заявка за нашата форма за контакт.

Връзки от нашия сайт

Когато нашият сайт съдържа връзки към други сайтове и ресурси осигурени от трети лица, тези връзки са предоставени само за ваша информация.  Ние нямаме контрол над съдържанието на тези сайтове или ресурси и не поема никаква отговорност за тях или за загуби или щети, които могат да възникнат от използването от тях.

Можете може да връзка от страницата с вашия профил към друг уебсайт, при условие че ти го направи по начин, който е справедлив и законен и не вреди на нашата репутация или се възползва от него, но не трябва да се установи връзка по такъв начин, че да предполагат всяка форма на сдружение, одобрение или потвърждение от наша страна, където няма такъв. Ние си запазваме правото да оттегли свързване разрешение без предизвестие. Уеб сайт, към който се свързвате трябва да съответстват във всички отношения съдържание стандарти, установени в нашата политика за приемливо използване.

Юрисдикция и приложимо право

Български съдилища ще има [за]-изключителна юрисдикция върху такива искове, произтичащ от, или свързани с, посещение на нашия сайт [въпреки че ние си запазваме правото да заведат дело срещу вас за нарушение на тези условия във вашата страна на пребиваване или други съответни държави].

Тези условия за ползване и всеки спор или претенция, произтичащи от или във връзка с тях или техния предмет или формация (включително не договорни спорове или искове) се уреждат от и се тълкуват според законите на Англия и Уелс.

Вариации

Ние може да ревизира тези условия за ползване по всяко време чрез изменение на тази страница. Очаква се да проверявате тази страница от време на време да обръщам внимание на всички промени, ние направихме, тъй като те са обвързващи за вас. Някои от разпоредбите, съдържащи се в тези условия за ползване могат да бъдат заменени с разпоредби или обявленията, публикувани другаде на нашия сайт.

Вашите проблеми

Ако имате някакви притеснения за материал, който се появява на нашия сайт, моля свържете се с нас.

Благодаря ви за посещението на нашия сайт.Допустимо използване

Това допустимо използване политика определя условия между вас и нас, при които може да получите достъп до нашия уебсайт www.r8lst.com (нашия сайт). Това допустимо използване политика се прилага за всички потребители на и посетителите на нашия сайт.

Вашето използване на нашия сайт означава, че вие приемате и се съгласявате да спазвате всички правила в този допустимо използване политика, които supplementour условия за сайт ползване (по-горе).

www.r8lst.com е сайт, управлявана от Michael Лорънс: hello@r8lst.com.

Забранени употреби

Можете да използвате нашия сайт само за законни цели. Не можете да използвате нашия сайт:

 1. По никакъв начин, който нарушава всички приложими местни, национални или международни закон или наредба.
 2. По никакъв начин, което е незаконно или измама, или има незаконна или измамна цел или ефект.
 3. С цел да вредят, или се опитват да навреди непълнолетни по никакъв начин.
 4. За да изпратите, съзнателно получават, качване, изтегляне, използвайте или повторно всеки материал, който не се съобрази с нашите съдържание стандарти.
 5. Да, или да закупуват изпращането на, всякакви нежелани или неразрешена реклама или рекламни материали или всяка друга форма на подобна покана (спам).
 6. Да съзнателно предават никакви данни, изпращат или качват всеки материал, който съдържа вируси, троянски коне, червеи, часови-бомби, регистратори на натиснати клавиши, шпионски софтуер, адуер или други вредни програми или подобни компютърен код, проектиран да засегне функционирането на всеки компютърен софтуер или хардуер.

Вие се съгласявате:

 1. Да не възпроизвеждате, дублирате, копирате или препродадат всяка част на нашия сайт в нарушение на разпоредбите на нашите условия за ползване на уебсайта;
 2. Не трябва да мета търсене в нашия сайт или да го използвате за да автоматични заявки;
 3. Не за достъп без разрешение, пречат, повреди или наруши;
 1. всяка част на нашия сайт;
 2. всяко оборудване или мрежа, на която се съхранява нашия сайт;
 3. всеки софтуер, използван при предоставянето на нашия сайт; или
 4. всяко оборудване или мрежа или софтуер, притежавани или използвани от трети лица.

Съдържание стандарти

Тези съдържание стандарти се прилагат за всякакви материали, които да допринасят за нашия сайт (вноски) и до всички услуги, свързани с него.

Вие трябва да отговарят на духа на следните стандарти, както и писмото. Стандартите се прилагат за всяка част от всяка вноска, както и целия му.

Вноски трябва:

 1. Бъдат точни (където те посочват факти).
 2. Действително носи (където те посочват становища).
 3. В съответствие с приложимото право във Великобритания и във всяка страна, от която са осчетоводени.

Вноски не трябва да:

 1. Съдържа материал, който е клеветнически на всяко лице.
 2. Съдържа материал, който е нецензурни, обидни, омразни или възпалителни.
 3. Насърчаване на сексуални материали.
 4. Насърчават насилието.
 5. Насърчаване на дискриминация, основана на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст.
 6. Нарушава никакви авторски права, база данни право или търговска марка на всяко друго лице.
 7. Да бъде всяко лице.
 8. Се извършват в нарушение на всички законови задължения, дължими на трети лица, като договорно задължение или задължение на доверие.
 9. Насърчаване на всякаква незаконна дейност.
 10. Бъде опасно, злоупотреба или нападне нечий личен живот или предизвикват раздразнение, неудобство или ненужен тревожност.
 11. Е вероятно да тормозите, разстроен, затруднявам, аларма или дразни друго лице.
 12. Се използва да се представяте за всяко лице, или да се невярно вашата самоличност или принадлежност към всяко лице.
 13. Да даде впечатлението, че те произлизат от нас, ако това не е така.
 14. Адвокат, насърчават или подпомагат всеки незаконен акт като (като пример само) copyright нарушение или компютър злоупотреба.

Временно преустановяване и прекратяване

Ние ще определи, по наша преценка, дали е имало нарушение на тази политика на допустимо използване чрез използването на нашия сайт.  Когато е настъпило нарушение на тази политика, ние може да предприеме такива действия, ние считат за подходящи.

Несъобразяването с това допустимо използване политика представлява съществено нарушение на условията за ползване (горе) на които е разрешено да използвате нашия сайт и може да доведе до нашето приемане на всички или някое от следните действия:

 1. Незабавно, временно или постоянно отнемане на правото ви да използвате нашия сайт.
 2. Незабавно, временно или постоянно отстраняване на всяко осчетоводяване или материали, качени от вас на нашия сайт.
 3. Издаване на предупреждение към вас.
 4. Съдебни производства срещу вас за възстановяване на всички разходи на база обезщетение (включително, но не ограничено до, разумни административни и правни разходи) вследствие на нарушението.
 5. По-нататъшни правни действия срещу вас.
 6. Оповестяването на такава информация за правоприлагащите органи както смятаме, разумно е необходимо.

Не носим отговорност за действията, предприети в отговор на нарушенията на тази допустимо използване политика.  Отговорите, описани в тази политика не са ограничени, и ние може да предприеме всякакви други действия, ние основателно се считат за подходящи.

Промени на допустимо използване политика

Ние можем да променяме тази политика за приемливо използване по всяко време чрез изменение на тази страница. Очаква се да проверявате тази страница от време на време да обръщам внимание на всички промени, които правим, тъй като те са правно обвързващи за вас. Някои от разпоредбите, съдържащи се в този допустимо използване политика също могат да бъдат заменени с разпоредби или обявленията, публикувани другаде на нашия сайт.
ранг неща
реда на всичко
списъци с неща
курс неща
курс неща