Вие не сте влезли в. Моля влезте за да коментирате и гласувате.
/Музика

най-добрата песен от новия модел армия

Гласувайте за най-добрата песен от новия модел армия.

Нов модел армия на Англия е създадена през 1645 от парламентаристите в английската гражданска война и е разпусната през 1660 след възстановяването. Тя се различава от други армии в серия от граждански войни, посочени като войните на трите царства, че той е замислен като армия носи отговорност за услуги навсякъде в страната (включително в Шотландия и Ирландия), по-скоро отколкото съществуващ tied към единно или гарнизон. Неговите войници стана пълно работно време професионалистите, отколкото непълно милиция. Да създаде професионален офицерския корпус, армейските лидери са забранени от като места в Камарата на лордовете или на Камарата на общините. Това е да насърчи отделянето им от политически или религиозни фракции сред парламентаристите.
ранг неща
реда на всичко
списъци с неща
курс неща
курс неща